Данєцкая Народная Рєспубліка блеать (ілі ДНР нах) — ну іпать ващє ахуєнная рєспубліка блять, русскій мір нахуй, такая, шо гордастью так і прьот. Сталіца манать — градъ Данєцк — он же пуп зємлі і центр Даунєцкай Русі бля — ісконнай русскай тєріторіі в жопє то єсть в сєрдце Рассіі.

Данєцкая Народная Рєспубліка блять
Прапор ДНР Герб ДНР
Прапор Герб
Гімн: «Саюз нєрушимий»
Розташування ДНР
Столиця Данєцк — горад-гєрой нах!
Найбільше місто Масква
Офіційні мови русскій йазик!
Державний устрій Русскій мір нах!
 - Царь батюшка св. Владімір Путін
Нізавісімасть іпать Ат Украіни хунтавскай нахуй 
 - Проголошено 2014 
 - Визнано Расієй і Южной Асєтієй 
Площа
 - Загалом єщьо всю Україну вазмьот нах! км² (0)
 - Води (%) холодна є, гаряча з 02:00 по 06:00
Населення
 - оцінка 2014 р. бля Данєцк міліонний горад, а хунта бамбіт нах (0)
Валюта Рубля (БЛЯ)
Часовий пояс +2 (UTC+2)
 - Літній час +3 (UTC+3)
Домен Інтернет ., .ru, .su, .nah
Телефонний код +38 0 +7
Матюки.gif

Ой бл…, тобто, ах як соромно!
В статті оху дуже багато йо табуйованої лексики, що може похе порушити психіку вашим малим довбойо дітям.
Бл Будь ласка, приберіть дітей наху подалі від екранів.

«ПУТЄН, ВВЄДІ ВАЙСКА!»
~ Ета бля дєвіз народа Данєцкай Рєспублікі нах
«РОИССЯ ВПЕРДЕ!!1»
~ Тоже іпать дєвіз нах

Ну ета, как їйо, історія мляРедагувати

Била блять Святая Русь нахуй, за каторую дєди ваєвалі, а патом бля амєрікоси уєбани мля падкупілі западЭнцев і заставілі іх уйті ат Расіі матушкі бля. Ну сукі нахуй блять ващє. А патом в Кієвє бля амєрікоси сраниє тупиє нахєрачілі і хунта прішла ко власті і стала бамбіть мірний Юга-Васток, гдє всє бля ісконно русскіє люді бля і нє гаварят на тєлячьєй мовє сука нахуй ващє.

 
Насєлєніє
 
Культура

Іпать, как там їйо, ну ета, культура нахРедагувати

Та ващє в Данєцкай Рєспублікє всє люді мля культурниє, шо аж бля уши вянут. Ну, карочє, культура развіваєца бля, вот міністр культури всєя ДНР дєвка ісконно русская бля с голай жопай па уліце ходіт — ета ж па-русскі нахуй, прі хунтє іпать нєльзя міністрам с голай жопай хадіть, а в Данєцкай Рєспублікє бля дємакратія настаящая нахуй. Хуйоблавци Данєцкой блять рєспублікі очєнь культурнийі сука.

Та і ващє мля Іосіф Кабзон прііжжаєт пєсні пєть бля, а в ссучюю Украіну нє єдєт, патамушто фашисти-бєндєровци і другіє падстілкі амєріканскіє єго нє любят, он же ісконно русскій чілавєк, наш он мля із Данєцкай Русі нахуй, а аж в Масквє матушкє живьот бля — а Масква бля — Трєтій Рім нахуй ваще і Кієв ваш йобаний хунтавскій ващє пізда — там нєт ніхуя харошево

Асобєнасті жизні нахуйРедагувати

Ну, ета, єсть нахуй ета самая, как їйо, водка русская нах і ета, калбаса бля дєшовая ващє сука нахуй, а вот в Украінє калбаса дарагая, там же хунта травіт русскіх людєй сукі йобаниє нахуй ващє. Єпать ващє живьоца нармальна, тока хунта нахуй йобаная бамбіт нас, но вот барадатиє мужикі ісконно русскіє кавказкой внєшності памагают ну ващє бля заєбацца.

Атнашенія с Украінай блять, каторую амєрікоси пад сібя падстєлілі блятьРедагувати

Владімір Владіміровічь манать хароший чілавєк праваславний нахуй всєх етіх хунтавскіх раскольнікав вєрньот в канонічєскоє православіє нахуй в Масковскій патріархат бля, шоб ані святому Іоанну Грознаму бля ісконно русскаму істінно святому молілісь, і тов. Сталіну тоже іпать, он бил ефєктівний менеджер мля, Владімір Владіміровічь сам сказал — значіт істіна нахуй бля, і нііпьот!

Атнашенія с другімі странаміРедагувати

Діплаті, бля нєт, дєптолмат, ну сука нах, фошисти правий сєктар с амєрікосамі бля панапрідумивалі слов пізданутих, бля діпломатічєскіє атнашенія бля с другімі странамі нахуй, вот! Та бля ващє нахуй сука піздєц іпать. Нахуй ано нам нада мля? За намі Русь матушка бля і саюзнікі із Тайоженнаго Саюза: ну там, Апхазія, Южная Асєтсія, Пріднєстровьє і другіє єбать мощьниє сука гасударства нахуй, а амєріканцев Расія на раз-два наіпьот бля і нахуй ващє там іх в радіоактівний пєпєл блять прєвратіт.

 
Вєлікіє люді!
 
Валюта ДНР!
 
Міністр піва всія ДНР

Врагі сука нахуйРедагувати

  • АМЄРІКА БЛЯТЬ СУКА НАХУЙ
  • ҐЄЙРОПА ІПАТЬ МЛЯ
  • Украіна тоже блять враг нахуй, хунта йобаная іпать, сукі нахуй із-за ніх вайна блять, враг да тєх пор пака нє прєкратят іпать бамбіть мірний Данєцк, ущємлять русскіх бля і ва Львовскам мєтро єсть русскіх дєтєй!

Іпать саюзнікі мляРедагувати

Гасударствєнниє дятли дєятєліРедагувати

  • Владімір Владіміровічь Путін — бєз лішніх слов, вєлікій царь батюшка, святой чєлавєк ісконно русскій православний канонічєского Масковскава патріархата іпать, он разбамбіт амєрікосв, нахуй сукі бля распіздяє йобаниє, Путін вас на хую вєртєть будєт!
  • Дмітрій Анатольєвічь Мєдвєдєв — тоже ісконно русскій чєловєк, бля он В. В. Путіну очєнь памагаєт манать, бля замєнял єго 4 года нахуй патаму што амєрікоси би піздєть началі, єслі В. В. Путін снова бил прєзідєнтом трєтій срок бля падряд, ну тупиє ібать сукі нахуй!
  • Алєксандр Захарчєнко — іпать вєлікій палкаводєц, гєнєралісімус всєя ДНР нахуй, он єпьот хунту нах, шмаляєт па бєндєравцам чьотко, і іпать нахуй етат самальот малазійскій нахуй, тупиє амєрікоси єво спіцально туда запустілі, штоб тов. Захарчєнко случайно шмальнул па нєму із Бука, каторава ващє нєт у нас нахуй, ета всьо хунта!
  • Алєг Царьов — прєдсєдатєль Вєрхованава Савєта всєя ДНР нахуй, маладєц бля, наш кросафчєґ, ісконно русскій чіловєк! Флаґмен прям можна сказать нах!

См. также нах!Редагувати