Категорія:Суржичасті статті

Тут знаходяться статті, автори котрих зловживають суржиком.

Деякі характерні прояви суржику (порівняно з нормативною українською мовою): <poem>

  - вживання русизмів замість нормативних українських відповідників: даже, да, нєт, када, нє нада, єлє, щас/січас, всєгда, 
нікогда, чуть-чуть, конєшно, навєрно, напримєр, допустім, мєжду, вмєсто, вродє, імєнно, будто, вроді, рядом, язик, больниця, циплята,
предохранітєль, предсідатель, почтальйон і т.п.;
  - "українізовані" форми російських дієслів - здєлав, длівся, унаслідував, получав, щитав, отдав, отключив;
  - "українізовані" форми російських числівників - первий/перва, вторий/втора;
  - змішування українських і російських форм невизначених займенників - хто-то, шо-то, як-то, які-то, який-то, чого-то, кой-шо, 
кой-які;
  - порушення дієслівного керування, вживання прийменників і відмінків за російським зразком - по вулицям замість по вулицях, на 
російській мові замість російською мовою;
  - утворення найвищого ступеня порівняння прикметників і прислівників за зразком російської мови - самий головний, саме важне;
  - утворення від українських дієслів активних дієприкметників за російським зразком - відробивший, прийшовший, зробивший;
  - слова і вирази, кальковані з російської - міроприємство, прийняти міри, прийняти участь, до цих пір, так як, бувший у 
користуванні;
  - у вимові - редукція ненаголошених голосних, оглушення дзвінких приголосних, заміна "дж" і "дз" на "ж" і "з", також відсутність 
чергування "к/ц", зсув наголосу за російським зразком (када, розгаварювать, росписуваться, звонять, нахожуся, жінкє, в восьмирічкі, 
говоря́ть), 
  - відсутність чергування "о/і" або "е/і" (корова/коров, голова/голов замість корів, голів)

Джерело - українська Вікіпедія<poem>

Сторінки в категорії «Суржичасті статті»

Показано 5 сторінок цієї категорії (із 5).